O Le Chef | About Le Chef

Le Chef jest poświęcony przede wszystkim kuchni francuskiej i włoskiej, a więc moim ulubionym. Czasem, choć rzadziej, znajdziesz tu też typowo amerykańskie dania. Celem tego blogu jest dostarczenie Ci przepisów na moje ulubione potrawy, które można przygotować bez konieczności rozbijania banku w kasynie oraz wyprawiania się po składniki samolotem międzykontynentalnym.

Le Chef is primarily dedicated to French and Italian cuisine which are my favorite ones. Sometimes, yet less frequently, you are going to find here some typically American dishes. The purose of this blog is to give you recipes for my favorite dishes which you can prepare without the necessity of breaking the bank or taking an intercontinental plane to buy the ingredients.

Jeszcze kilka słów o zasadach, jakich zamierzam trzymać podczas pisania Le Chef. Blogi kulinarne zwykle publikują zdjęcia jedzenia, ale często jest ono stylizowane, żeby wyglądało bardziej efektownie. Tutaj zdecydowałem się na pokazywanie jedzenia takiego, jak faktycznie wygląda przygotowane w warunkach domowych. Poza tym, wspominam czasem marki konkretnych produktów, których używam podczas gotowania, ale nie dostaję za to pieniędzy ani innych korzyści. Jeśli jednak pewnego dnia zdecyduję się na płatne lokowanie produktu, zostanie to odnotowane pod odpowiednim wpisem na blogu.

Just a few more words about the ground rules which I’m going to stick to while writing Le Chef. Culinary blogs usually publish food pictures but it is often styled in order to make it look more appealing. Here I’ve decided to show food as it looks when you prepare it at home. Besides that, I sometimes mention brands of specific products which I use but I do not receive any money or other benefits for it. If one day I decide to do paid product placement, it will be clearly stated under specific blog posts.