Pizza z anchois | Anchovies Pizza

Wśród licznych spraw wymykających się mojemu pojmowaniu chciałbym wymienić teorię względności, obsługę ksera oraz to, jak można nie lubić pizzy z anchois. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że istnieją ludzie, którzy doskonale rozumieją teorię względności tak jak istnieją ludzie sprawnie obsługujący ksero. Po prostu to ja nie wiem, jak oni to robią. Tak samo jest z anchois na pizzy. Wiem, że niektórzy ludzie ich nie lubią, ale wciąż nie rozumiem, jak to możliwe. Pizza z anchois i czarnymi oliwkami to moja ulubiona z wszystkich, które przygotowuję w domu. Poza tym zawiera składniki typowe nie tylko dla Neapolu, ale również dla południa Francji, a dokładniej okolic Marsylii. To kolejny powód, by tu o niej napisać. Do przygotowania pizzy używam kamienia do pieczenia. Oczywiście, można też skorzystać ze zwykłej blachy, ale wierz mi, ten kamień to naprawdę dobry pomysł.

Among numerous matters that elude my comprehension I would like to name the theory of relativity, operating a copy machine and people disliking anchovies pizza. Of course I realize that there are people out there who perfectly understand the the theory of relativity just as there are those who are just great at using a copier. It’s just me not knowing how they do it. It’s the same with the anchovies on a pizza. I know that some people don’t like them but I still cannot get how this is even possible. Pizza with anchovies and black olives is my favorite one of all which I make at home. Besides, it contains ingredients that are typical not only for Naples but also for the South of France, the region of Marseilles to be exac. That’s another reason to write about it here. To prepare pizza I use a baking stone. Of course you can just stay with a regular tin but trust me, this stone is a really good idea.

Zanim cokolwiek zrobisz, sprawdź zaopatrzenie lodówki. Do pizzy z anchois będziesz potrzebować:

 • 10 anchois;
 • czarnych oliwek;
 • 100 g mozzarelli;
 • passaty z pomidorów;
 • oliwy z oliwek;
 • bazylii;
 • oregano.

Teraz włóż kamień do pieczenia do piekarnika i rozgrzej go do temperatury 220 st. C. Zwykle piekę pizzę na przedostatniej półce, żeby nie przypalić dodatków. Podobnie jak w przypadku pizzy z pepperoni kolejnym krokiem jest rozwałkowanie ciasta. Jeśli go jeszcze nie masz, zerknij tutaj. Następnie posyp łopatkę odrobiną mąki i umieść na niej rozwałkowane ciasto. Podwiń krawędzie ciasta i poruszaj łopatką, żeby nie przykleiło się do niej ciasto. Powinieneś powtarzać ten ruch co chwilę.

Before you do anything check the supplies in your fridge. For the anchovies pizza you are going to need:

 • 10 anchovies.
 • Black olives.
 • Half cup of mozzarella.
 • Tomato passata.
 • Olive oil.
 • Basilic.
 • Oregano.

Now put the baking stone into the oven and heat it to F 430. I usually bake my pizza in the lower third so that the toppings don’t get burned. Just like with the pepperoni pizza the next step is rolling out the dough. If you don’t have it yet, take a look here. Next sprinkle a little bit of flour over the spatula and put the rolled out dough on it. Roll up the edges of the dough and slide the spatula so that the dough doesn’t stick to it. You should repeat this move once in a while.

AnchoviesPizza LeChef.Blog 4.jpg

Bazą dla Twojej pizzy będzie margherita. Polej ciasto kilkoma łyżkami passaty. Wystarczy tyle, żeby przykryć ciasto. Posyp pomidory bazylią i mozzarellą. To jest margherita. Teraz połóż kawałki oliwek i anchovies. Posyp wszystko oregano i polej odrobiną (maksymalnie jedną łyżką) oliwy z oliwek. Pamiętaj, żeby co jakiś czas poprzesuwać ciasto na łopatce. Jeśli kamień do pieczenia nagrzewał się przez pół godziny, możesz ostrożnie zsunąć na niego pizzę.

The base for your pizza will be a margherita. Pour a few tablespoons of the passata over the dough. Just the right amount to cover the dough. Then add basilic and mozzarella. This is margherita. Now put the olives pieces and anchovies. Sprinkle some oregano and olive oil (not more than one tablespoon) over it all. Remember to slide the dough on the spatula every now and then. If the baking stone has been heating for the last half hour, you can carefully slide the pizza down onto it.

Anchovies Pizza LeChef.Blog 5

Po około 10-15 minutach sprawdź czy pizza już się upiekła. Jeśli jej brzegi zaczęły się lekko rumienić, to znaczy, że najprawdopodobniej jest gotowa. Niestety dokładny czas pieczenia będzie zależał m.in. od Twojego piekarnika i kamienia do pizzy. Kiedy pizza będzie gotowa, nie pozostanie Ci nic innego jak tylko podgłośnić neapolitańską muzykę i nalać sobie  kieliszek zimnego różowego wina.

After about 10 to 15 minutes check if the pizza is ready. If its edges are nicely browned, it means it’s probably ready. Unfortunately the exact time of baking among other things will depend on your oven and baking stone. Once the pizza is ready you need just to turn up some Neapolitan music and pour yourself a glass of cold rosé wine.

To danie świetnie pasuje do: | This dish goes great with:


Zdjęcia przedstawiają prawdziwy wygląd potraw. Prezentowane jedzenie nie było w żaden sposób stylizowane do zdjęć.

The pictures show the actual look of the dishes. The presented food was in no way styled for the photos.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s